EI TOIMU - Gaaskustutus-, vee- ja vahttulekustutussüsteemidest turvasüsteemide tehnikutele
koolitus
2020.12.03 10:00
Tallinn
Registreeri
INFOSEMINARI EI TOIMU VÄHESE HUVI TÕTTU!

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar (spetsialiseerumisega gaaskustutus-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemidele)

Infoseminar on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele, kes tegutsevad vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:

  • gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
  • vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine.

Seminari käigus omandatakse teadmisi gaaskustutus-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemide tööpõhimõtetest, vastavatest õigusaktidest ja regulatsioonidest ning parimatest tööpraktikatest paigaldamisel ja hooldamisel.


Vabad kohad: 12

 

Toimumise kuupäev: 3. detsember 2020

Registreerimise lõpp: 26. november 2020

Koolituse asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 80 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 65 €

ETEL liige: 55 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel 7 kalendripäeva enne infoseminari toimumist.

Õppe maht:  7 ak.t. (auditoorne töö)
Õppeplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne seminari toimumist

 

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardis toodud pädevuste nõuete tutvustamine spetsialiseerumisega gaaskustutus-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamisele ja hooldamisele. Infoseminari lõpuks õppija:

  • tunneb gaaskustutussüsteemi paigaldamise põhimõtteid;
  • tunneb gaaskustutussüsteemi hooldamise põhimõtteid;
  • tunneb vee- ja vahttulekustutussüsteemide paigaldamise põhimõtteid;
  • tunneb vee- ja vahttulekustutussüsteemide hooldamise põhimõtteid.

 

Sihtgrupp: Uued ja juba töötavad turvasüsteemide tehnikud, kelle tööks on gaaskustutus- ja/või vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja/või hooldamine ning kes tahavad taotleda turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset ja tahavad ette valmistuda kutseeksami sooritamiseks.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

• Gaas-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemide tööpõhimõte
• Kustutusgaaside tüübid
• Rõhutasandus
• Nõuded kustutusalale
• Gaaskustutussüsteemide komponendid
• Paigaldus
• Hooldus
• Kustutussüsteemide tüüpilised vead
• Seadmete ohutu käitlemine

Väljastatavad dokumendid: Infoseminari läbimise kohta väljastatakse tõend, kui õppija osales seminaril täismahus.

 

Koolitajad:
Erik Pikknurm - AntiFire Tuleohutuslahendused OÜ tehnika osakonna juhataja (Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsioon (fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine))

Mati Kooskora - AntiFire Tuleohutuslahendused OÜ kvaliteedi ja tööohutuse spetsialist (Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsioon (Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine))

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL koolituskeskuse õppeklassis Endla ärimajas. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid. Õppematerjalid saadetakse õppijatele e-posti teel 1 nädal enne infoseminari algust.


Parkimine:

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

. 


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi