ETEL üldkoosolek
koosolek
2022.05.19 14:00
Tallinn, Pirita tee 56
Registreeri

ETEL liikmete korraline 2022. aasta üldkoosolek viiakse läbi neljapäeval, 19. mail 2022.a kell 14.00 Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi kaminasaalis.

Üldkoosoleku päevakord:
 1. Juhatuse esimehe Raimo Heinami kokkuvõte 2021. tegevusaastast
 2. Parimate tunnustamine
  • Parim turvatöötaja 2021
  • Parim turvatehnik 2021
  • Tunnustatud Turvalahendus 2021
  • ETEL Teeneteristide üleandmine
 3. 2021.a ETEL majandusaasta aruande ülevaade
  • Tegevjuhi Andre Lillelehe kokkuvõte
  • Revisjonikomisjoni aruanne ETEL 2021.a majandustegevusest
  • Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
 4. ETEL 2021 majandusaasta aruande kinnitamine
 5. ETEL juhatuse liikmete valimised perioodiks 2022-2024
 6. ETEL Revisjonikomisjoni liikmete valimine perioodiks 2022-2024
 7. Turvaturg 2021.a uuringu ülevaate tutvustamine

Üldkoosoleku paremaks korraldamiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks palume liikmete ametlikel esindajatel teatada enda osalemine koosolekul ETEL e-posti aadressile info@etel.ee hiljemalt 13. maiks.

Kui ETEL liikme ametlikul esindajal ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume kindlasti esitada ETEL-isse volikiri Teie ettevõtte esindaja või koosolekul osaleva ETEL liikme nimele Teie esindamiseks ja Teie eest hääletamiseks päevakorra punktide piires. Palun saatke volitus info@etel.ee