ETEL üldkoosolek
koosolek
2020.06.05 11:00
Tallinn
Registreeri

ETEL üldkoosolek toimub reedel, 05.juunil 2020.a kell 11.00 . Toimumiskoht Endla 16, 1.korruse kohvik


 Päevakava:

1.     ETEL 2020 üldkoosoleku päevakord:

2.     Turvaturu 2019 tegevusaasta ülevaade

·       Juhatuse esimehe sõnavõtt

3.     Parimate tunnustamine

·       Parim turvatöötaja 2019

·       Parim turvatehnik 2019

·       Tunnustatud Turvalahendus 2019

4.     2019.a ETEL majandusaasta aruande ülevaade

·       Tegevjuhi kokkuvõte

5.     Revisjonitoimkonna aruanne ETEL 2019.a majandustegevusest

·       Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine

6.     ETEL 2019 majandusaasta aruande kinnitamine

7.     ETEL juhatuse liikmete valimised perioodiks 2020-2022

8.     ETEL Revisjonikomisjoni liikmete valimine perioodiks 2020-2022

9.     Turvaturg 2019.a ülevaate tutvustamine


Üldkoosoleku paremaks korraldamiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks palun teatage enda osalemine koosolekul  ETEL e-posti aadressile info@etel.ee hiljemalt  2.juuniks.

Kui Teil ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume kindlasti esitage ETEL-isse volikiri Teie ettevõtte esindaja või koosolekul osaleva ETEL liikme nimele Teie esindamiseks ja Teie eest hääletamiseks päevakorra punktide piires. Palun saatke volitus ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee