E-ÕPE TURVAJUHT, TASE 5 TAASTÕENDAJATELE
koolitus
2024.02.22 13:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kas Sul on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja pead seda taastõendama?
Kas soovid iseseisvalt e-õpikeskkonnas õppida, kuid samas konsulteerida turvavaldkonna eksperdiga?
Siis osale ETEL koolituskeskuse Turvajuht, tase 5 kvalifikatsiooni omanikele mõeldud e-õppes. Õpinguid saad alustada juba veebruaris ja osaleda eksamieelsel konsultatsioonil, kus käsitletatakse põhilisi Turvajuht, tase 5 kutseeksami teemasid ja vastatakse e-õppe käigus tekkinud küsimustele. Kogu e-õppe kestuse ajal on igal osalejal samuti võimalik lahendada kutseeksami teemadel põhinevat enesekontrollitesti.


Eksamieelse konsultatsiooni toimumise kuupäev: 22. veebruar 2024 kell 13.00-15.00

Konsultatsiooni toimumise asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn /ZOOM keskkond

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 95 €

ETEL liige: 60 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Õppe maht:  30 ak.t., s.h. 5 ak.t. auditoorset tööd (konsultatsioon) ja 25 ak.t. iseseisvat tööd (e-õpe).

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja kes soovivad seda taastõendada või oma teadmisi täiendada. Antud kursus vastab ka aastase kohustusliku 16 ak.t täiendõppe mahuga.

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Õppe eesmärk on ette valmistuda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taastõendamise eksamiks. Õpingute lõpuks omab õppija turvajuhi baasteadmisi ja oskusi:

 • teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid, õigusakte ja valveobjektiga seotud korda(sid);
 • tunneb erinevaid turvatöös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid;
 • tunneb tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid;
 • teab, kuidas kasutada füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi vastavalt õigusaktidele;
 • tunneb ohuolukordade ennetamise ja lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb esmaabi osutamise põhimõtteid;
 • teab turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimise põhimõtteid;
 • oskab välja selgitada valveobjekti omadustest tulenevaid ohtusid ning koostada valveobjekti(-de) turvaplaani.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine
 • Valveobjekti valvamine ja kaitsmine
 • Korra tagamine üritustel
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Häire- ja valvesüsteemide ning tuleohutuspaigaldiste kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Tuleohutus
 • Turvakonsultatsioon.


Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpus sooritab õppija kontrolltesti, mille sooritamiseks õigesti vastatud vastuste arvu osakaal peab olema vähemalt 80%. Kursuse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, kui kursuse kontrollitest on sooritatud positiivsele tulemusele. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei sooritanud kontrolltesti positiivsele tulemusele.

 

Koolitajad:

Andre Lilleleht omab üle 25-aastast töö- ja koolituskogemust riigi- ja korrakaitseorganites ning erasektori turvavaldkonnas. Valdkondadeks on organisatsiooni juhtimine, õigusaktid, standardid, turvatöö organiseerimine, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine. Andre on ETELi Turvateenistuse ja Turvatehnika valdkondade kutsekomisjoni esimees.  

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Konsultatsioon toimub ETEL koolituskeskuse õppeklassis. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid.


Parkimine:

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

. 


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusiVaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.