Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüstemide tehnik, tase 4 infoseminar-praktikum
Infoseminar on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele, kes soovivad tutvuda turvasüsteemide tehnik, tase 4 üldiste pädevustega ning omandada teadmisi turvasüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar

Infoseminar on suunatud eelkõige turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tulirelva täienduskoolitus
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi erinevatest relvaseadusest tulenevatest nõuetest, erinevatest tulirelvadest ja ohutusreeglitest ning oskust käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa