VÕTA kord

Kas enne 2004. aastat Turvajuhi kvalifikatsioonikursuse läbinud isik, kellele väljastati kvalifikatsioonitunnistus, saab tõendada Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni, kui ta ei ole läbinud Turvajuht, tase 5 õpet peale 2004. aastat?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
VÕTA kord

Kas 2004. aastal Turvajuht III kutseeksami läbinud ja kutse saanud Kaitseliidu valveüksuse rühmaülem, kes on töötanud riigistruktuurides ja asutuse turvajuhina aga ei ole kunagi üheski turvaettevõttes töötanud, saab taotleda lubamist Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisele?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvateenistuse valdkonna kvalifikatsioonitunnistused

Kas Turvaseaduse mõttes on täna kehtivad enne 2004. aastat välja antud kvalifikatsioonitunnistused?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide valdkonna kutsete seos teostusdokumentatsiooniga
Millist kutsetunnistust peab valdama spetsialist, kes koostab turvasüsteemide teostusdokumentatsiooni?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKONNA KUTSETE SEOS TEOSTUSDOKUMENTATSIOONIGA
Kas situatsioonis, kui nt on nõutud  turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5 kutset, on projekteerija tase 6 prevaleeriv?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKONNA KUTSETE SEOS TEOSTUSDOKUMENTATSIOONIGA
Kui teostusdokumentatsiooni kirjanurgas on märgitud kontrollija ja koostaja, siis milliseid kutseid(t) peavad allkirja andnud spetsialistid omama?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa