Infoseminar "EVS-EN 62676   TURVARAKENDUSTES KASUTATAVAD VIDEOVALVESÜSTEEMID"
koolitus
2019.06.07 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

IEC tehniline komitee TC 79 „Alarm and electronic security systems“ koos valitsusorganisatsioonide, katseasutuste ja tootjatega on määratlenud digitaalajastu videovalve ühise raamistiku, et saavutada videovalvesüsteemidele mõõdetavad kvaliteediparameetrid ja toodete vaheline koostalitlusvõime.

Käesoleval infoseminaril tutvustatakse standardiseeria EVS-EN 62676 "Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid" sisu:

Part 1-1 Süsteeminõuded – Üldine (tõlkimisel Eesti keelde)

Part 1-2 Süsteeminõuded – Nõuded videoedastuse jõudlusele

Part 2-1 Video edastusprotokollid – Üldised nõuded

Part 2-2 Videoedastuse protokollid - HTTP and REST teenustel põhinev IP talitlusvõime rakendamine.

Part 2-3 Videoedastuse protokollid - veebiteenustel põhinev IP talitlusvõime rakendamine.

Part 3 Analoog- ja digitaalvideo liidesed

Part 4 VVS rakendamise juhised (tõlgitud Eesti keelde)

 

Vabad kohad: 1 (15)

 

Toimumise kuupäev: 07. juuni 2019

Registreerimise lõpp: 31. mai 2019

Toimumise asukoht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Infoseminari hind:

Üks osaleja: 140 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 130 €

ETEL liige: 110 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Hinnad sisaldavad kohvipausi ja elektroonilisi materjale, mida saadetakse osalejatele e-posti teel pärast seminari lõppemist.


Õppe maht: 3 akadeemilist tundi

Ajakava: 
10:00 - 10:15
Registreerimine ja sissejuhatus
10:15-11:00
Loeng
11:00-11:10
Paus
11:10-12:40
Loeng
12:40-13:00
Kokkuvõte

 

Sihtgrupp: elektriinsenerid, elektri- ja nõrkvooluprojekteerijad, (suurettevõtete) käidujuhid, RKAS/RKIK kinnisvara haldurid, RKAS insenerid/projektijuhid, suurettevõtete (kaubanduskeskused, logistika, tootmine, energiavõrk) riskijuhid/tehnikajuhid, ametkondade ja asutuste turvavaldkonna spetsialistid ja keskastme juhid ja teised huvilised.

 

Koolitaja: Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener/projekteerija/omanikujärelevalve, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika kutsestandardi töörühma liige, OÜ Telealarm juhataja.

 

Õpikeskkond:  Auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

 Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  
Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.