Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe
koolitus
2019.01.09 09:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri


httpmediavoogcom000000401739photosETELjpg

 

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.

 


Vabad kohad: 6 (30)

 

Toimumise kuupäevad: 9.01. - 16.01.2019

Registreerimise lõpp: 3.01.2019

Koolituse asukoht:

Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

Audentes spordikeskuse matisaal, Tondi 84/2

 

Koolituse hind

Üks osaleja: 240 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 215 €

ETEL liige: 120 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


Õppe maht: 72 akadeemilist tundi, s.h. 25 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.
Õppekava: Turvatöötaja, tase 3

Tunniplaani leiate SIIN

 

Õppe eesmärk: Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Turvatöötaja, tase 3 õppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 22 ja 23 toodud tingimused. Turvatöötajana võib töötada vähemalt 19-aastane põhihariduse ja turvatöötaja kvalifikatsiooniga Eesti kodanik või isik, kes on Eestis saanud alalise elamisõiguse või kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel ning kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatööd puudutavad õigusaktid.
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia.
 • Raha ja väärtuste vedu.
 • Klienditeeninduse alused ja turvatöötaja eetika.
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine.
 • Füüsilise jõu, relvade ja erivahendite kasutamine.
 • Eriolukorrad.
 • Hoone ohutussüsteemid.
 • Tulekahju olemus ja selle areng. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine. Tulekahju kustutamine.
 • Pommioht.
 • Turvasüsteemide jaotus, eesmärgid, struktuur
 • Häire- ja valvesüsteem (HVS).
 • Videovalvesüsteem (VVS).
 • Läbipääsusüsteem (LPS).
 • Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS).
 • Raadioside.
 • Elupäästva esmaabi põhimõtted.
 • Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami läbiviimise tutvustamine


Õpiväljundid: Õppe läbinu on saanud kõik vajalikud teadmised ja oskused alustamaks tööd turvatöötajana. Õppe läbinu tunneb turvaseadust ja tööga seonduvaid õigusakte. Tunneb erialast sõnavara, oskab kasutada töös vajalikke tehnilisi seadmeid. Samuti teab õppe läbinu esmaabi võtteid ning oskab enda kompetentside piires lahendada erakorralise sündmuse.

Saavutatavad õpiväljundid on:

 • Töötab iseseisvalt ja meeskonnas turvatöötajana.
 • Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid.
 • Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid
 • Tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ja rakendab neid.
 • Täidab kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid.
 • Annab esmaabi.
 • Ennetab ja lahendab eriolukorra.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppemisel väljastatakse tõend. Kutseeksami positiivse sooritamse korral väljastatakse kutsetunnistus.

 

Koolitajad: info lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust

 

Õpikeskkond: Õppijad läbivad kursuse meie õppeklassides Endla ärimajas. Kasutusel on moodsad õppeklassid koos kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks. E-õpe toimub Moodle keskkonnas. Füüsiliste harjutuste tunnid toimuvad Aitado judoklubi matisaalis.

Koolitusel osalejad saavad koolituse ajaks kasutamiseks Turvatöötaja, tase 3 põhikursuse õpiku.  Koolitajate poolt ettevalmistatud koolitusmaterjale reeglina välja ei prindita. Kõik koolitusmaterjalid on elektroonselt kättesaadavad ETEL e-õpikeskkonnas.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.


  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  
Info parkimise kohta
Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.
Lähim tasuta parkimisala on Kristiine Kaubanduskeskuse parklas