Turvakonverents 2018 I päev
sündmus
2018.05.23 09:00
Tallinn, Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu
Registreeri

ETEL TURVAKONVERENTS 2018

„Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda“

Aeg:      23-24.05.2018

www.turvakonverents.ee

Esimene turvakonverentsi tegevuspäev

Koht:    Rahvusraamatukogu, Tallinn 


Kolmapäev 23.05.2018, moderaator Ilmar Raag 

09.30                   kogunemine ja kohvilaud 

10.00                   Andres Anvelt, Eesti Vabariigi siseminister 

Turvakonverentsi avamine

10.15                   Raivo Küüt, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

Siseturvalisuse Arengukava 2015-2020 elluviimise hetkeseis ning väljakutsed uueks perioodiks 2020-2015. Turvaettevõtjate laiapindsem          vajaduspõhine kaasamine riigi sisejulgeoleku tagamisel – kuidas ühiselt edasi liikuda?

10.50                   Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler

Kattuvad võimalused turvaettevõtjate tegevuses laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse vaates. Kas riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil          on võimalik ümber mõtestada meie senist tööpraktikat?

11.25                   Julia Antonova, Eesti Alaline esindus EL juures, justiitsküsimuste nõunik

Õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitse – kas uued takistused turvalisuse tagamisel? Andmekaitsereeglid Eestis ja EL-is – kes, mida ja          millal peab tegema?

12.00                   Turvaturu analüüs 2017 kokkuvõte

ETEL avalikustab 2017. aasta turvaturu analüüsi üldandmed ja võtab kokku olulisemad järeldused. 

12.30                   Lõuna 

13.15                   Parimate tunnustamine

2017 Parim Turvatöötaja, 2017 Parim Turvatehnik, 2017 Tunnustatud turvalahendus  ETEL annab üle aasta parimate töötajate ning               turvalahenduste tunnustused.

13.30                   Garri Raagmaa, Regionaalplaneerimise dotsent Tartu Ülikooli Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis  

Eesti regionaalsed ja regionaalpoliitilised suundumused. Millises elukeskkonnas me suure tõenäosusega tulevikus elame ja kuidas          regionaalsed erisused mõjutavad meie turvalisust?

14.05                   Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Hädavajalikud uuendused õigusruumis. 

Uue Turvaseaduse koostamise hetkeseis ja sellest tulenevad tegevused lähiaastatel.

14.30             Debatt – Turvalisuse trendid ja väljavaated ning väljakutsed kohalikul tasandil.  

Kohalike omavalitsuste territooriumil liiguvad lisaks politseipatrullidele ringi ka turvaettevõtete patrullautod. Iga omavalitsus on mõne  turvaettevõtte klient. Samuti teevad turvatöötajad ja politseinikud omavahel koostööd, et õigusrikkujaid tabada. Siiski ei anna Eesti seadused turvatöötajatele õigust korrakaitsega tegelemiseks. Kas ja mida peaks õigusruumis muutma, et avalik sektor, erasektor ja ka vabatahtlikud saaksid veelgi tõhusamalt üheskoos Eestit turvalisemaks muuta? Arutelu juhib Ilmar Raag ja osalevad Eimar Veldre Siseministeeriumist, Julia Antonova Eesti esindusest EL juures, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, professor Priit Suve Sisekaitseakadeemiast ja Priit Sarapuu turvaettevõttest G4S Eesti.

15.45                   Esimese päeva kokkuvõte ja 24.05.2018  läbiviidavate töötubade tutvustamine

Korraldaja jätab endale õiguse teha jooksvaid muudatusi konverentsi kavas.

Registreerimisvormi leiate lingilt: turvakonverents-liitumine