Turvajuht, tase 5 baasõpe 
koolitus
2020.05.25 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni

Koolitus koosneb kahest moodulist. Sissejuhatav moodul on mõeldud isikutele, kellel ei ole Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni ja kes soovivad alguses omandada turvatööalaseid põhiteadmisi. Põhimoodul on mõeldud Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooniga isikutele, kes soovivad omandada Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud pädevusi.

 

Vabad kohad: 10

 

Toimumise kuupäevad
Sissejuhatav moodul: kuupäevad täpsustamisel

Põhimoodul: kuupäevad täpsustamisel


Tunniplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust

Registreerimise lõpp: 18. mai 2020

Koolituse asukoht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Sissejuhatav lisamoodul:
Üks osaleja: 110 €
ETEL liige: 70 €


Põhimoodul:
Üks osaleja: 660 €
ETEL liige: 430 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.Õppe maht (sissejuhatav ja põhimoodul):  94 ak.t., s.h. 85 ak.t. auditoorset tööd ja 9 ak.t. praktilisi ülesandeid
Õppekava: Turvajuht, tase 5 baasõpe

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus
 • Andmekaitse turvatöös
 • Tuleohutus
 • Häire- ja valvesüsteemide kasutamine ja planeerimine
 • Tuleohutuspaigaldiste, mehaanilise kaitse vahendite, didevahendite jt infoedastusvahendite kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Juhtimise ja juhendamise alused
 • Turvakonsultatsioon ja valveobjekti turvaplaani koostamine.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad: info lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust


Õpikeskkond: 

Auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Õppetöö praktiline osa toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või eriõppe harjutusalal (lasketiirus, matisaalis vms) - vajalikud vahendid: sidevahendid, turvasüsteemide puldid, erivahendid, õppegaasipihusti, kunstliku hingamise mannekeen jne. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

. Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.