Turvajuht, tase 5
kutseeksam
2018.04.26 10:00
Talinn, Endla 16
Registreeri
Kutseeksamit ei toimu, kuna etteantud tähtajaks ei laekunud piisavat arvu kutsetaotlemise avaldusi.

Link kutsestandardile Turvajuht, tase 5 -  http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499168
Dokumentide esitamise tähtaeg 12.04.2018.a e-posti aadressil info@etel.ee
Endla 16, Tallinn