Turvasüsteemide projekti koostamise infoseminar
koolitus
2020.04.28 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kas oled turvasüsteemide spetsialist, projekteerija, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht või projektijuht?
Kas soovid omandada projektide koostamise baasteadmisi ja -oskusi turvasüsteemide valdkonnas?
Siis tule infoseminarile, kus käsitletakse järgmiseid teemasid:
 • Projektdokumentatsiooni koostamisega seotud õigusregulatsioonid
 • Projektdokumentatsiooni koostamise ja esitamise põhimõtted
 • Projekti vormistamise üldnõuded
 • Ehitusloa taotlemine
 • Ehituse ajakava koostamise põhimõtted
 • Teostatud tööde portfoolio koostamise põhimõtted
 • Näidisprojekti koostamine ja kaitsmine.

Vabad kohad: 9

 

Toimumise kuupäevad: 28. aprill ja 4. mai 2020 (näidisprojekti kaitsmise päev)
Õppeplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne seminari toimumist

Registreerimise lõpp: 21. aprill 2020

Koolituse asukoht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 250 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 225 €

ETEL liige: 195 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


 

Õppe maht:  16 akadeemilist tundi

Õppekava 2020

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb projektdokumentatsiooni koostamisega seotud õigusregulatsioone;
 • tunneb Ehitusseadustikku ja sellest tulenevaid nõrkvoolu ja turvasüsteemide paigaldustegevusega seotud määruseid;
 • tunneb projektdokumentatsiooni koostamise ja esitamise põhimõtteid erinevatel projekti staadiumitel;
 • teab projekti vormistamisele kehtestatud üldiseid nõudeid ja tunneb erinevusi turvasüsteemide lõikes;
 • tunneb nõudeid ehitusloa taotlemisel esitatavale või koos ehitusteatisega esitatavale ehitusprojektile;
 • oskab koostada teostatud tööde portfoolio vastavalt oma kompetentsi tegevusvaldkonnale;
 • tunneb ehituse ajakava koostamise põhimõtteid.

   

Väljastatavad dokumendid

Koolituse lõpetamiseks peab õppija esitama hindamisele iseseisvalt koostatud turvasüsteemide näidisprojekti. Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.


Koolitajad:

Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühma liige, Eest Süsteeminseneride Seltsi (ESIS) liige, OÜ Telealarm juhataja.


Parkimine:

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


.