Laskevõitlus G4S rändkarikale
sündmus
2019.10.16 10:00
Männiku Laskekiir, Trapi tee
Registreeri

Elavdamaks turvavaldkonna töötajate laskespordialast ettevalmistust, tõstmaks huvi laskmise vastu ning edendamaks ETEL liikmete vahelist seltsielu, korraldatakse 2019 aasta sügishooajal ETEL liikmeskonnale suunatud traditsiooniline laskevõistlus G4S Eesti AS rändkarikale.

 

I Aeg ja koht

·       Võistlus toimub 16.10.2019.a. Kaitseliidu Männiku lasketiirus

·       Osalejate eelregistreerimine läbi ETEL liikme esindaja aadressile info@etel.ee 09.10.19.

·       Võistluste avamine ja ohutustehnika instruktaaž kell 10.00

·       Võistluste algus kell 10.15

·       Võistluste orienteeruv lõpetamine kell 14.00

 

II Osavõtjad

·       Võistlus toimub individuaalses ja võistkondlikus arvestuses

·       Võistlejad peavad olema esindatava ettevõtte töötajad

·       Ühte ETEL liiget võib esindada maksimaalselt 8 võistlejat

  • Lubatud on ETEL liikmete ühendvõistkonnad

·       Võistluse riietus: igapäevane tööülesannete täimiseks kasutatav riietus

·       Vahetustesse jaotamine toimub võistluse avarivistusel

 

III Laskeharjutused

·       Kolm laskeharjutust läbitakse individuaalselt ja igapäevatöös kasutatavate käsitulirelvadega -püstol (või revolver), millele lisandub taktikalises harjutuses pumppüss. Harjutustel kasutatav laskemoon tagatakse osalejate poolt. Vajadusel on võimalus võistkondade registreerumisel tellida kasutatav laskemoon tiiru kohapeal soetamiseks.

·       5 proovilasku ja 10 võistluslasku 5-lasuliste seeriatena:

o   Distants: 25 m

o   Märkleht: 25 m püstoli ringmärk

o   Laskeasend: püsti, ühe või kahe käega

o   Laskeharjutuse kirjeldus: salv laetakse 5 padruniga

o   Aeg: proovilaskudeks ja igaks 5-lasuliseks võistlusseeriaks - 5 min

o   Tulemuste märkimine: märklehed märgitakse peale proovilaske ja vahetatakse peale 10 võistluslasku

·       Püstoli praktiline laskmine

o   Distants: 5-10m

o   Märkleht: IPSC paberleht, metallmärgid, NS lehed

o   Padrunite arv: piiramata

o   Miinimumlaskude arv: 20

o   Start: Audiosignaal

o   Stopp: Viimane lask

o   Karistused: Vastavalt IPSC laskmise reeglitele

o   Protseduur: Peale stardisignaali kõlamist liigub taktikalises kaitsevestis võistleja laskealale ja laseb kõik märgid nii nagu nad nähtavaks saavad. Minimaalselt 2 lasku pabermärki, metallmärgid peavad punktide saamiseks liikuma vastas-asendisse. NS märgid peavad olema tabamuseta. Saadud punktid jagatakse ajaga.

·       Püstoli ja pumppüssi taktikaline laskmine

o   Distants: 5-15m

o   Märkleht: IPSC paberleht, metallmärgid, NS lehed

o   Padrunite arv: piiramata

o   Miinimumlaskude arv: 20

o   Start: Audiosignaal

o   Stopp: Viimane lask

o   Karistused: Vastavalt IPSC laskmise reeglitele

o   Protseduur: Peale stardisignaali kõlamist liigub taktikalises kaitsevestis võistleja laskealale ja laseb kõik märgid nii nagu nad nähtavaks saavad. Minimaalselt 2 lasku pabermärki, metallmärgid peavad punktide saamiseks liikuma vastas-asendisse. NS märgid peavad olema tabamuseta. Saadud punktid jagatakse ajaga.

 

IV Tulemuste arvestamine

·       Võistlused on individuaal-võistkondlikud.

·       Individuaalne paremusjärjestus tuuakse välja igas laskeharjutuses eraldi ja kolme harjutuse kokkuvõttes.

·       Üldine paremusjärjestus selgub kahe harjutuse kohapunktide kokku liitmise teel – parim koht on vähim punkte saanud võistleja.

·       Võistkondlikult arvestatakse paremusjärjestuse saamiseks iga registreerunud organisatsiooni (ühendvõistkondade korral osalejate nimekirja) 4 parima esindaja kohapunktid.

 

V Autasustamine

·       Laskeharjutuste esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse laskeharjutuse medalite ja diplomitega.

·       Laskevõistluse koondarvestuse esikolmikusse tulnud võistlejad autasustatakse laskevõistluse medalite ja diplomitega.

·       Võistkondlikus arvestuses autasustatakse esikolmikusse tulnud ettevõtteid laskevõistluse karikate ja võistlejaid diplomitega.

  • Esimesele kohale tulnud ettevõte omandab üheks aastaks rändkarika, kuhu graveeritakse ettevõtte nimi ning mis hoiustatakse kuni järgmise aasta turniirini võitja ettevõttes.

 

VI Isikukaitsevahendid

·       Laskekoht tagab võistlejatele nägemis-ja kuulmiskaitsed, isikliku kaitsevarustuse kasutamine on lubatud ja soovitatav.