Turvavaldkonna kutsekvalifikatsioonide andmise kokkuvõte 2017. kalendriaastal

ETEL - selgesõnaline teejuht 996 kutse taotlejale 2017. aastal.

ETEL viis 2017. aastal kokku läbi 45 Turvatöötaja, tase 3; 26 Turvajuht, tase 5; 10 Turvasüsteemide tehnik, tase 4; 12 Turvasüsteemide tehnik, tase 5; 10 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 ja 4 Vetelpäästja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni eksamit.

ETEL poolt anti taotlejatele (sulgudes toodud taastõendamiste arv) peale kutsehindamise positiivset sooritamist turvateenuse, turvatehnika ja vetelpääste kutsealades kutsekvalifikatsioone järgmiselt:
1. Turvatöötaja, tase 3 - 717
2. Turvajuht, tase 5 - 52 (21)
3. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - 81
4. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 - 81 (63)
5. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 - 36 (29)
6. Vetelpäästja, tase 3 – 29 (7)

ETEL jaoks kujunes 2017 aasta kutseandmise seisukohast sisemise töökorralduse ümberkujundamise aastaks. Uuendasime kõikide kutsealade töödokumentatsiooni - kutse andmise korrad, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide töökorrad ning dokumentide käitlemise juhendid. Lõpetasime eksamikeskuste tegevuse ja koondasime hindamiste läbiviimise keskse juhtimise alla. Uuendasime kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide koosseisud. Tegime jooksvalt parandusettepanekuid Vara- ja isikukaitse Kutsenõukogule olemasolevate kutsestandardite sõnastuste uuendamiseks.

Lisaks panustasime uutesse töövahenditesse ning vahetasime välja kogu meie käsituses oleva infotehnoloogilise baasi koos riistavara ja tarkvara uuendamisega. Avasime uue kodulehe aadressil www.etel.ee, lõime ekspertgruppide, kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide jaoks piiratud kasutajatega sisevõrgu ning seadsime sisse elektroonilise õpikeskkonna Moodle rakenduse baasil.

2017. aasta aprillis osalesime Vetelpäästja, tase 3 kutse andja konkursil ja vastavalt Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 19.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusele jätkame kutse andjana kuni 18.04.2022. Käesoleval aastal kandideerime järgmiseks viieaastaseks perioodiks turvatehnika ja turvateenistuse valdkonna kutsete andjana.

Kokkuvõttes jätkab MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit turvavaldkonna kutseomistamiste läbiviimist 2018. aastal ja peamiseks raskuspunktiks võtame hindamisstandardite uuendamise, et tagada kaasajastatud ja arenev eksamikorraldus.

Märtsikuus avame turvavaldkonna uue eksamikeskuse Endla Ärimajas Tallinnas aadressil Endla 16.


ETEL koolituskeskus sai tegevusloa

ETEL Koolituskeskus alustab tegevust. Koolituste suunitulus on lai alustades ETEL liikmetele suunatud koolitustega ja kõigile turvavaldkonnas tegutsevatele/alustavatele spetsialistidele lõpetades kõigi osapooltega, kellele võiks turvatöö ja turvaseadmestik huvi pakkuda. Tere tulemast tutvuma meie koolitusetega! 

turvatehnik tase 5 ja 6 infoseminar märtsis

Turvasüsteemide tehniku kursustel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest; lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. Kursuse kestus on kokku neli päeva. 

Tulemas on kevadine Turvatehnik, tase 4 koolitus

Veebruaris toimub turvatehnik, tase 4 koolitus ja praktikum. Koolitusel keskendutakse turvatehniku praktilistele oskustele- parimate töövõtete omandamisele ja paremaks muutmisele. 

Kutsekoda tunnustas ETEL tegevust

SA Kutsekoda tunnustas 2017. aasta parimaid kutse omistajaid. ETEL pälvis paljude parimate seas aunimetuse TUNNUSTATUD KUTSE ANDJA 2017 - Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale.
Tunnustatakse pühendunud kutse andjaid – erialaliite ja teisi kutseeksamite läbi viimise õigusega organisatsioone – hindamise info selge esitamise eest.

ETEL laskevõistlus G4S Eesti AS rändkarikale

Elavdamaks turvavaldkonna töötajate laskespordialast ettevalmistust ja edendades ETEL liikmete vahelist suhtlust toimus 20.oktoobril 2017 ETEL liikmetele laskevõistlus G4S Eesti AS rändkarikale.

Ujula vetelpäästja koolitus

Hea võimalus läbida ühe koolituse raames kõik vajaminev -  teadmised vetepäästest ja esmaabi andmisest ning lõpetades praktiliste kustutusharjutustega ehk tuleohutusest ujulates. 

Riik peab ostma kvaliteeti, mitte hinda!

Eesti Turvaettevõtete Liidu kommentaar Eesti Päevalehe 26.07.17 ilmunud artiklile „RKAS-i turvateenuse hanke tulemus: Võrus ja Põlvas tuleb häire korral oodata patrulli pool tundi“.

ETEL saalihoki turniir Optimus Systems AS rändkarikale

ETEL liikmeskond tähistas selle aasta Veteranipäeva sportlikult. Edendamaks tervislikke eluviise ning ETEL liikmete vahelist suhtlemist, korraldati 23.04.2017 Tallinnas saalijalgpalli turniir Optimus Systems AS rändkarikale.

Tagasivaade ETEL turvasüsteemide valdkonna kutseeksamitele 2016 aastal.

Alates 1.01.2015 kehtivad turvatehnika osas kutsestandardid Turvasüsteemide tehnik, tase 4; Turvasüsteemide tehnik, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Turvaseadmete projekteerimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud kutsetunnistused on kehtivuse tähtajaga 3 aastat. 

ETEL allkirjastas koostööleppe Läti Turiba Ülikooliga

24. novembril allkirjastasime Riias koostöölepingu Turiba ülikooliga. Turiba University on Läti erakõrgkool, kus ühe pakutava õppesuunana on diplomiõppe raames võimalik läbida "Organisatsiooni turvalisuse" õppeprogramm. Koostööleping hõlmab selle programmi raames õppivatele tudengitele praktikavõimaluste pakkumist ning koostööd turvavaldkonna teadustegevuses.

Turvaettevõtete liit sai rahvusvahelist täiendust

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmeskond sai rahvusvahelist täiendust, kui liidu juhatus otsustas rahuldada Rootsi turvakontserni Rapid Group kuuluva Rapid Security OÜ liitumispalve.

Turvaettevõtete Liit hoiatab - vali kes valvab!

Eesti Turvaettevõtete Liit juhib tarbijate tähelepanu, et on sagenenud juhtumid, kus klientidele pakutakse turvateenuseid ettevõtete poolt, kellel puudub selleks Politsei-ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba.