EKSL turvasüsteemide paigaldajatele  tunnustamiseks esitatavad üldnõuded

Turvasüsteemide all peetakse Eesti Kindlustusseltside Liidu üldnõuetes silmas inimesi ning vara tule või varguste vastu kaitsevaid süsteeme hoonete sees ja väljas. 

Turvasüsteemide paigaldusena käsitletakse tegevust järgmistes valdkondades:
- automaatsed tulekahjuteadustuse süsteemid;
- automaatsed sissetungihäire süsteemid;
- mehhaanilised turvavahendid;
- automaatsed tulekustutussüsteemid (gaaskustutus- ja vesikustutussüsteemid).
Turvasüsteeme paigaldavateks ettevõteteks loetakse ülalloetletud valdkondades projekteerimise, paigalduse ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid.

Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse poolt 25. septembril 2001 aastal kinnitatud üldnõuded (Comité Européen des Assurances CEA 4002: 1996-04 alusel):
 EKSL turvasüsteeme paigaldavatele ettevõtetele tunnustamiseks esitatavad üldnõuded