Eesti Turvaettevõtete Liit on Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsustega 17.04.2013.a.  ja 19.04.2017.a. kutseandja järgmistele kutsetele:
 Turvatöötaja, tase 3
 Turvajuht, tase 5
 Vetelpäästja, tase 3
 Turvasüsteemide tehnik, tase 4
 Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Kutsealade hindamist viib läbi MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit (reg nr.80013525)
 
Kutse andmist ja otsustamist, kutsenõudeid ning kutsetunnistuste väljastamist reguleerib kutseandmise kord:
Vetelpäästja, tase 3 kutse andmise kord

Turvateenistuse kutseala kutse andmise kord

Turvasüsteemide valdkonna kutsete andmise kord


Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:

Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard

Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard
Turvajuht, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard