vetelpäästja, tase 3
kutseeksam
2018.03.09 14:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kutseeksamit ei toimu, kuna etteantud tähtajaks ei laekunud piisav arv kutsetaotlemise avaldusi.

Link kutsestandardile Vetelpäästja, tase 3 - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 
Dokumentide esitamise tähtaeg 02.03.2018.a e-posti aadressil info@etel.ee
Endla 16, Tallinn