Turvatöötaja, tase 3 - DOKUMENTIDE VASTUVÕTMINE LÕPETATUD
kutseeksam
2019.08.15 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

EKSAMIGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD, DOKUMENTIDE VASTUVÕTMINE ON LÕPETATUD! 


Kutseeksami kuupäev: 15.august 2019

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16, 2.korruse Lipusaal

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  8.august 2019.a  ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on: 

1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris


Kutse Turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid: 
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta

Kutseeksami tasu hinnad:

Turvatöötaja, tase 3 : 39,00 EUR
Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee