turvatöötaja, tase 3
kutseeksam
2018.11.15 10:00
Tallinn. Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 15.november 2018

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

 

Kutsetaotlemise dokumentide ETELisse esitamise tähtaeg:  08.november            info@etel.ee  meiliaadressile


Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm) 
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta

Kutseeksami tasu: 39,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - http://www.etel.ee/kvalifikatsioon/turvatootaja

Link kutsestandardile Turvatöötaja, tase 3 - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499134 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee