Turvatöötaja, tase 3
kutseeksam
2018.04.19 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kutseeksamit ei toimu, kuna etteantud tähtajaks ei laekunud piisavat arvu kutsetaotlemise avaldusi

Dokumentide esitamise tähtaeg 05.04.2018.a e-posti aadressil info@etel.ee
Informatsioon kutsetaotlejale - http://www.etel.ee/kvalifikatsioon/turvatootaja
Link kutsestandardile Turvatöötaja, tase 3 - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499134
Endla 16, Tallinn