Turvakonverents 2018 II päev
sündmus
2018.05.24 09:00
Tallinn, Endla 16, ETEL Koolituskeskus
Registreeri

ETEL TURVAKONVERENTS 2018

„Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda“

Aeg:      23-24.05.2018

www.turvakonverents.ee

Teine turvakonverentsi tegevuspäev

Koht:    Endla Ärimaja, Tallinn

Neljapäev 24.05.2018, Turvakonverentsi töötoad alates 09.00 Endla Ärimajas

Turvalise elukeskkonna töötubade ajaline jaotus:

Kell 09.00 Võimalused ja takistused: KOV kogemused avaliku korra tagamisel kuni 45 osalejat
1. Koostöö KOV tasandil. Reaalsed näited, kogemused ja takistused avaliku korra kaitsmisel.
2. Käsitletakse: millised on võimalused kohalikul tasandil riigi, era ja vabakondliku sektori kaasamiseks turvalise elukeskkonna tagamiseks? Kuidas on KOVid erasektorit kaasanud turvalisuse parandamiseks? Milliseid võimalusi annavad selleks täna kehtivad seadused ja mis on õigusruumis lähiajal muutumas?
3. Sihtgrupp: Kohalike omavalitsuste juhid, omavalitsusliitude Turvalisuse nõukogude liikmed, korrakaitseametnikud, turvateenuseid pakkuvad ettevõtted ja teised valdkonna eksperdid.
4. Miks osaleda? Kohalike omavalitsuste õigused avaliku korra tagamiseks erasektori kaasamisel on piiratud, kuid vaidlused nende piiride nihutamiseks on kestnud aastaid. Siin oleks võimalus leida ühiselt lahendusi, mida tuleks reaalselt seadustes muuta, et kohalikul omavalitsusel oleks avaliku korra tagamisel ja turvalisuse parandamisel rohkem võimalusi erasektorit kaasata. Samuti saab kuulata kohalike omavalitsuste kogemusi erasektori kaasamisest turvalisuse parandamiseks ja avaliku korra tagamiseks.

Kell 10.00 Turvaturu arengutest Baltikumis (vene/inglise keeles) kuni 30 osalejat
1. Turvatöötajate koolitamise ning atesteerimise võrdlus Leedus/Lätis/Eestis
2. Käsitletakse: millised on sarnasused ja erisused Turvateenuste turul tegusevate töötajate ettevalmistamisel, eksamineerimisel ning riiklikul järelevalvel selle üle.
3. Sihtgrupp: Valve, Kaitsetegevuse ja Turvasüsteemide pakkujad, hankijad ja järelevalve teostajad
4. Miks osaleda? Kuigi Balti riikide turud on erinevad ning õigusruum on liikunud peale iseseisvumist isesuundades, oleme suurele osale maailmast ikkagi üks piirkond, kus eeldatakse sarnaste tööpõhimõtete rakendamist. Mida me saame praktikate ühtlustamiseks ära teha?

Kell 11.00 Tuleohutusülevaatus täna ja homme  kuni 45 osalejat
1. Tuleohutusülevaatus, kui erasektori poolt pakutav teenus
2. Käsitletakse: Mida sisaldab. Kes teevad. Päästeameti poolne õigusruumi muutmise ettepanek (tuleohutuse seadus on uunedamisel).
3. Sihtgrupp: Turvaettevõtted kes tegelevad ja kes veel ei tegele tuleohutusteenustega. Turvaettevõtetest tuleohutuse teenuste korraldajad, spetsialistid.
4. Miks osaleda? Tuleohutuse valdkond hea võimalus laiendada oma pakutavaid teenuseid, pakkuda kliendile terviklahendust. Ühtlasi heaks võimaluseks valdkonna arengus kaasa rääkida.

Kell 12.00 Turvavaldkonna täna olemasolevad kutsestandardid kuni 30 osalejat
1. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu haldusalas olevad kutsestandardid
2. Käsitletakse: kuidas kutsestandard tekib, kes on kutse andjad, kutsete andmise statistika, kuidas kutsestandard uueneb, tänased väljakutsed
3. Sihtgrupp: Turvalisuse toodete (valve, kaitse, ohutus, tehnika, koolitus, auditid) pakkujad, hankijad ja järelevalve teostajad
4. Miks osaleda? Olukorras, kus riik vähendab oma senist kontrolli majandustegevuse üle ja arvestab turu isereguleerivatele meetmete toimimist, on oluline valdkonna põhiselt kokku leppida töötajatelt nõutavate pädevuste standardid.


Korraldaja jätab endale õiguse teha jooksvaid muudatusi konverentsi kavas