Turvajuht, tase 5 infoseminar 
koolitus
2019.03.19 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri


Infoseminar on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvajuhtidele, kes soovivad omandada turvajuhi tööks vajalikke teadmisi turvariskide hindamisest ja turvaplaani koostamisest. Lisaks infoseminaril räägitakse enesejuhtimisest, tööülesannete ja aja planeerimisest, töötajatega suhtlemisest, juhendamisest ja juhtimisest. Infoseminar aitab ette valmistuda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksami sooritamiseks.

 

Vabad kohad: 10 (20)

 

Toimumise kuupäevad: 19. märts, 2. aprill ja 12. aprill 2019

Registreerimise lõpp: 12. märts 2019

Koolituse asukoht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind

Üks osaleja: 160 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 130 €

ETEL liige: 110 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu. 


Õppe maht: 16 akadeemilist tundi

Tunniplaan:  Infoseminari tunniplaan 2019

 

Õppe eesmärk: Turvajuhi tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine teemadel Turvakonsultatsioon ja turvaplaani koostamine ning Juhtimine ja juhendamine. Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksamiks ettevalmistumine.

 

Sihtgrupp: Uued ja juba tööd alustanud turvajuhid, kes soovivad Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsioonieksamiks ette valmistuda, ning teised huvilised.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvajuht, tase 5 kutsesüsteemi ja hindamisstandardi tutvustamine

 • Turvakonsultatsioon ja turvalisuse juhtimine

 • Turvaplaani koostamine

 • Enesejuhtimine, tööülesannete ja aja planeerimine

 • Töötajatega suhtlemine, juhendamine ja juhtimine


 

Õpiväljundid

Saavutatavad õpiväljundid on:

 • Oganiseerib turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe.

 • Planeerib turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele.

 • Töötab välja turvatöötaja tegevusjuhendi.

 • Korraldab turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhise juhendamise vastavalt objekti tegevusjuhenditele.

 • Teeb koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega vastavalt regulatsioonidele.

 • Juhib meeskonda, toetades, motiveerides ja tunnustades meeskonnaliikmeid ning aidates lahendada tööülesannete täitmisel tekkinud probleeme.

 • Koostab valveobjekti(-de) turvaplaani.

 • Teeb ettepanekuid valveobjekti omadustest või eripärast tulenevate ohtude ärahoidmiseks või vähendamiseks.

 • Pakub välja riskide hindamiseks ja haldamiseks vajalikke tehnilisi lahendusi.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Seminari läbimisel on võimalik esitleda valitud valveobjekti turvaplaani projekt. Seminari läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam

 

Koolitajad: Helges Mändmets ja Jaak Kivimäe 

 

Õpikeskkond: Auditoorne ja praktiline töö (turvaplaani koostamine ja esitlemine) toimub ETEL koolituskeskuse õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna.

 

Toitlustus: Hommikukohv ja suupisted ETEL koolituskeskuse ruumides. Lisaks Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  
Info parkimise kohta
Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.