turvajuht, tase 5             TURVATÖÖTAJA, TASE 3
kutseeksam
2018.11.22 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 22.november 2018

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

 

Kutsetaotlemise dokumentide ETELisse esitamise tähtaeg:  12.november             info@etel.ee  meiliaadressile


Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris


Kutse turvajuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – keskharidus
2) turvaseadusele vastav turvajuhi õpe
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
1) turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu
2) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele 


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: 

Turvatöötaja, tase 3  kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: 
1) avaldus (avalduse vorm) 
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta

Turvajuht, tase 5 kutse taotlejale esitatavad dokumendid:

1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm),
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
3) õiend vähemalt 3-aastasest töötamisest turvaettevõttes või turvajuht, tase 5 kutset nõudval ametikohal viimase viie aasta jooksul,
4) turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendav dokument vähemalt 3 aasta lõikes,
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid).

Kutseeksami tasu: 

Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami tasu on 39,00 EUR 

Turvajuht, tase 5 kutse esmataotlemise tasu on 109,00 EUR

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamise tasu on 51,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - http://www.etel.ee/kvalifikatsioon/turvatootaja
Link kutsestandardile Turvatöötaja, tase 3 - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499134 

Link kutsestandardile Turvajuht, tase 5 - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499168  


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee


Info parkimise kohta
Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.
Lähim tasuta parkimisala on Kristiine Kaubanduskeskuse parklas