Tulekahjuõppuse koolitus
koolitus
2018.11.28 10:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri


Eesti Turvaettevõtete Liidu koolituskeskus korraldab koostöös osaühinguga Fire Safety tulekahjuõppuse koolituse, mille käigus koolitatavad saavad ülevaate objekti tuleohutuskorraldusest ning ohutu evakuatsiooni põhimõtetest.

 

Vabad kohad: 6 (12)

 

Toimumise kuupäev: 28. november kell 10:00 – 13:45

Registreerimise lõpp: 21.11.2018

Koolituse asukoht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 95 €

ETEL liige: 75 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Õppe maht:  4 ak.t.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: ujulates töötavad vetelpäästjad ja ujumistreenerid ning tuleohutuskorralduse ja evakuatsiooni eest vastutavad töötajad.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad (Alus: Siseministri 1. septembri 2010. a määruse nr 43 ”Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded”):

Teema 1. Tuleohutust reguleerivad õigusaktid ja tuleohutusalane dokumentatsioon

·       Tuleohutuse seadus

·       Tulekahju korral tegutsemise plaan

·       Tuleohutuspaigaldiste korrashoid

Teema 2. Tuleohutusalane teadlikkus

·       Tulekahju olemus ja selle areng

Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

·       Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted

·       Inimeste teavitamine tulekahjust

Teema 4. Evakuatsioon

·       Ohutu evakuatsiooni põhimõtted

·       Inimeste evakueerimine

Teema 5. Praktiline tulekustuti kasutamise harjutus

 

Õpiväljundid: Õppe läbinu omab ülevaadet objekti tuleohutuskorraldusest ning ohutu evakuatsiooni põhimõtetest.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Tulekahjuõppuse koolituse järgselt väljastatakse tõend koolitusest osavõtmise kohta.

 

Koolitajad:

·       Andre Tammik - Fire Safety OÜ projektijuht, kvalifitseeritud tuleohutusspetsialist, tase 5.

 

Õpikeskkond: Õppijad läbivad kursuse ETEL koolituskeskuse õppeklassides Endla Ärimajas. Kasutusel on moodsad õppeklassid, mis on varustatud grupi suurust vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahendiga. Õppetöö praktiline osa – kustutiharjutus - toimub ETEL koolituskeskuse territooriumil. Kustutiharjutus viiakse läbi kasutades gaasileegisimulaatorit ja vesikustuteid.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 
Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055 

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.