Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (F-gaas)
kutseeksam
2018.03.27 08:00
Endla Ärimaja, Endla 16
Registreeri


Eksamile on võimalik registreerida alloleva vormi kaudu.                     Eksami toimumise koht- Endla ärimaja; Endla 16 Tallinn. 


TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 KUTSETAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID:
a) vormikohane avaldus* 
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
e) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
* -
esitamine on kohustuslik


**  Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Link kutsestandardile Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10639673

Dokumentide esitamise tähtaeg 15.03.2018.a 
lisainfo info@etel.ee või tel  +372 562 87697