Suhtlemine keerulistes olukordades - koolitust ei toimu
koolitus
2018.10.25 10:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri


Koolitust ei toimu vähese osalejate arvu tõttu!

Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolituse läbinud oskavad kindlamini osaleda rasketes suhtlemissituatsioonides, raskete sõnumite edastamine ja vestluste läbiviimine ei põhjusta enam varasemat distressi, sõnumid edastatakse professionaalsemalt, selgemalt, paremini mõistetavalt ning säilib sisemine emotsionaalne tasakaal. Kahepäevane intensiivne seminar-treening koosneb auditoorsest tööst ja suhtlemispraktikumist, aktiivmeetoditena kasutame individuaaltööd, avatud diskussioone, tööd paarides, rollimängu ja konfliktsituatsioonide läbimängimist.
 
Vabad kohad: 12 (20)
 
Toimumise kuupäevad: 25- 26. oktoober 2018
Registreerimise lõpp: 18.10.2018
Koolituse asukoht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn

Koolituse hind:
Üks osaleja: 149 €
ETEL liige: 89 €
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Õppe maht:  22 akadeemilist tundi, millest 2 tundi on loengud, 16 tundi treeningud ja 4 tundi e-õpe

Õppekava leiate SIIN

Õppeplaani leiate SIIN

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvatöös inimestega suhtlemiseks vajalike oskuste omandamine. Koolituse läbinud viib läbi raskeid vestlusi, edastab oma sõnumid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitab sisemise emotsionaalse tasakaalu.
 
Sihtgrupp: Turvavaldkonnas töötavad ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud Turvaettevõtete ja/või Sisevalveteenistuste töötajad.
 
Õppe sisu ja läbitavad teemad:
• Sissejuhatus keeruliste vestluste pidamisse
• Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega
• Raskete suhtlemisolukordade kaardistamine
• Kontakti valmidus raskeks vestluseks
• Raske sõnumi edastamise struktuur ja edastamine.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamise tingimuseks on kursusel osalemine vähemalt 90% ulatuses ja videoanalüüsi läbimine. Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus õppeväljundite saavutamise kohta või tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud.


Koolitajad:

Erik Rüütel - Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži korrektsioonipsühholoogia lektor, Addicere koolitus- ja konsultatsioonikeskuse juhtivkonsultant, hinnatud Austria FH Vorarlbergi ja USA University of the Rockies School of Professional Psychology psühholoogia külalislektor. Erik on koolitanud sisejulgeoleku valdkonna juhte rahvusvaheliselt EUPOL Missiooni raames Afganistanis ja OSCE Piirivalvekolledžis Tadžikistanis. Erik on varasemalt viinud läbi konfliktse suhtlemise alaseid koolitusi vanglateenistujatele, politseiametnikele, kaitseliitlastele, lennujuhtidele, kohalike omavalitsuste ametnikele ja eraettevõtete juhtidele. Erik on erialalt kliiniline psühholoog ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi doktorant. Eriku kolm peamist koolitusvaldkonda on: keeruliste suhtlemisolukordade lahendamine ja konfliktsete inimestega suhtlemine; kriisipsühholoogia ja eneseregulatsioon; sõltuvusprobleemid ja õigusrikkujate rehabilitatsioon.


Õpikeskkond: Iseseisev töö toimub läbi e-õppe keskkonnas Moodle - www.moodle.etel.ee. Praktiline õpe on erinevate situatsioonide läbimängimine ja toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega.

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.
 
Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused. 


 
Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055
* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi