ETEL üldkoosolek
koosolek
2019.04.16 14:00
Tallinn,Endla 16
Registreeri

ETEL üldkoosolek toimub teisipäeval, 16.aprillil 2019.a kell 14.00 aadressil Endla 16, Lipusaalis. 

 Päevakava:

1.     Üldkoosoleku avamine

2.     Juhatuse esimehe sõnavõtt

3.     Parimate tunnustamine

4.     2018 tegevusaasta kokkuvõte

·       Tegevjuhi aruanne

·       Eesti Tööandjate Keskliidu aruanne

·       CoESS aruanne

5.     Revisjonikomisjoni kokkuvõte

6.     ETEL majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek on planeeritud avada külalisesinejaga ja toimub lõunaeine formaadis.

Üldkoosoleku paremaks korraldamiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks palun teatage enda osalemine koosolekul  ETEL e-posti aadressile info@etel.ee hiljemalt 10.aprilliks.

Kui Teil ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume kindlasti esitage ETEL-isse volikiri Teie ettevõtte esindaja või koosolekul osaleva ETEL liikme nimele Teie esindamiseks ja Teie eest hääletamiseks päevakorra punktide piires. Palun saatke volitus ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee