ETEL üldkoosolek
koosolek
2018.12.19 15:00
Tallinn, Endla 16, Lipusaal, 2 korrus
Registreeri
Päevakord:
  1. Kokkuvõte ETEL tegevustest 2018. aastal
  2. ETEL 2019. aasta tegevuseesmärkide kinnitamine
  3. ETEL 2019. aasta liikmemaksu reglemendi kinnitamine
  4. ETEL 2019. aasta eelarve kinnitamine
  5. Külalisesineja